Clock-Time

Lời nguyện chung - Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ - Vinhsơn Nguyễn Xuân Tuấn

Anh chị em thân mến, Đức Kitô là vua của vũ trụ và là Chúa của Hội Thánh. Chúng ta hãy dâng lời cầu xin để thế giới được đổi mới trong sự công chính và tình thương.

Lời nguyện chung
CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN NĂM C
LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

Chủ sự: Anh chị em thân mến, Đức Kitô là vua của vũ trụ và là Chúa của Hội Thánh. Chúng ta hãy dâng lời cầu xin để thế giới được đổi mới trong sự công chính và tình thương.

1. Chúng ta cầu xin cho Hội Thánh, khi được hiệp nhất với Đức Kitô, vua khiêm nhường, biết diễn tả dưới ánh sáng Tin Mừng sự công chính mà Chúa đã công bố từ thập giá.

2. Chúng ta cầu xin cho các Đức Giám mục, Linh mục và Phó tế, biết noi gương bắt chước Đấng đã đến không để được phục vụ, nhưng để phục vụ.

3. Chúng ta cầu xin cho xã hội mà chúng ta đang sống, để họ nhận biết nơi mỗi anh chị em sự hiện diện của Con Thiên Chúa, Đấng một ngày kia sẽ đến phán xét thế gian.

4. Chúng ta cầu xin cho những anh chị em chúng ta, đang sống trong quyền lực của sự dữ, để họ biết không do dự phó thác cho vương quyền của Đức Kitô, Đấng giải thoát.

5. Chúng ta cầu xin cho những người trong giờ lâm tử, biết nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá, cùng với niềm tin và sự sám hối, mà hy vọng cuộc sống mai sau trên Thiên Đàng.

Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu, trên thập giá Chúa đã bẻ gãy ách thống trị của tội lỗi và sự chết, xin hãy cai trị tâm hồn chúng con, và xin cho chúng con biết rằng những nỗi khó nhọc hôm nay là hạt mầm của vinh quang vĩnh cửu. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Tải file Word tại đây