Clock-Time

Lời nguyện chung - Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn

Anh chị em thân mến, với tâm tình tràn đầy niềm vui vì đặc ân làm Mẹ Chúa Giêsu mà Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin lên Chúa, là Đấng đã liên kết Đức Maria vào mầu nhiệm cứu độ của Ngài. Trong tâm tình tạ ơn chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

Lời nguyện chung
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

Chủ sự: Anh chị em thân mến, với tâm tình tràn đầy niềm vui vì đặc ân làm Mẹ Chúa Giêsu mà Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin lên Chúa, là Đấng đã liên kết Đức Maria vào mầu nhiệm cứu độ của Ngài. Trong tâm tình tạ ơn chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. Chúng ta cầu xin cho Hội Thánh toàn cầu, để khi noi gương Đức Mẹ, là hình ảnh và khuôn mẫu của mình, Hội Thánh luôn biết lắng nghe lời mang lại sự sống và mang ân sủng của Đấng Cứu Thế cho mọi người.

2. Chúng ta cầu xin cho mọi dân tộc trên thế giới, để họ có thể từ chối những đề nghị bạo lực và chiến tranh, và biết dấn thân với tất cả năng lực nhằm kiến tạo nền hòa bình vững chắc.

3. Chúng ta cầu xin cho những bậc làm cha mẹ, để họ biết đón nhận hồng ân sự sống và Lời chúc lành của Thiên Chúa, và trở nên người hướng dẫn và chứng nhân đức tin cho con cháu.

4. Chúng ta cầu xin cho những người phụ nữ, để trong Đức Maria, Evà mới, họ có thể tìm thấy ý nghĩa của ơn gọi đặc thù, là tôn trọng chân lý, giá trị đích thực của cái đẹp và tình yêu.

5. Chúng ta cầu xin cho cộng đoàn đang cử hành phụng vụ nơi đây, nhờ ơn Chúa ban, chúng ta biết sống năm mới này như là thời gian của ân sủng theo ý muốn của Chúa.

Chủ sự: Lạy Chúa, là khởi nguyên và cùng đích của mọi loài, xin thương nhận từ đôi tay của Đức Maria đồng trinh, những lời nguyện cầu đầy tin tưởng của dân Chúa; xin ban cho chúng con lớn lên với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, cho đến khi đạt được sự viên mãn của sự sống trong Đức Kitô. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn

Tải file lời nguyện chung