Clock-Time

Lời nguyện Chung - Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã thương nhìn đến lòng khiêm nhường của Đức Maria rất thánh và làm cho người nên nơi ở xứng đáng của Con Chúa Nhập Thể, xin ban cho chúng con luôn biết tôn kính người như Mẹ thật của chúng con, hầu mai ngày được dự phần vào vinh quang mà Mẹ đang được hưởng. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con...

LỜI NGUYỆN CHUNG

LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Chủ tế: Anh chị em thân mến, khi hạ sinh con Thiên Chúa làm người để cứu độ chúng ta, Đức Maria trở nên cho dân Kitô giáo dấu chỉ của niềm an ủi và hy vọng chắc chắn. Chúng ta hãy dâng lên Chúa lời cầu xin, để Ngài ban cho chúng ta luôn biết phó thác cuộc sống cho Mẹ của Chúa Giêsu cũng là Mẹ chúng ta. 

1. Chúng ta cầu xin Chúa, để Ngài ban cho Hội Thánh, như Đức Maria rất thánh, biết luôn ghi nhớ và suy niệm về cuộc Nhập Thể của Đức Kitô vì ơn cứu độ mọi người.

2. Chúng ta cầu xin Chúa, để Ngài ban cho dân Kitô giáo, biết luôn phó thác cho Đức Mẹ, là Đấng che chở và yêu thương mình.

3. Chúng ta cầu xin Chúa, để Ngài ban cho các gia đình Kitô giáo, biết bảo tồn và phổ biến Kinh Mân Côi, là lời kinh có sức mạnh củng cố đức tin và làm mới những dấn thân vì tình yêu.

4. Chúng ta cầu xin Chúa, để Ngài ban cho các bạn trẻ, nhờ lòng sùng kính Đức Maria, biết vượt qua mọi cám dỗ xác thịt và khuynh hướng bạo lực.

5. Chúng ta cầu xin Chúa cho những người làm mẹ trong cộng đoàn chúng ta, để Ngài ban cho họ niềm vui và lòng can đảm, hầu có thể chu toàn công việc phục vụ gia đình.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã thương nhìn đến lòng khiêm nhường của Đức Maria rất thánh và làm cho người nên nơi ở xứng đáng của Con Chúa Nhập Thể, xin ban cho chúng con luôn biết tôn kính người như Mẹ thật của chúng con, hầu mai ngày được dự phần vào vinh quang mà Mẹ đang được hưởng. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Lm. Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn

Tải về file word: tại đây