Clock-Time

Lời nguyện chung - Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Anh chị em thân mến, Nơi Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, Thiên Chúa ban cho nhân loại hình ảnh của một nhân loại mới, là những người tham dự trọn vẹn vào chiến thắng của Đức Kitô. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria vô nhiễm, chúng ta hãy dâng lời cầu xin... 

LỜI NGUYỆN CHUNG

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Chủ sự: Anh chị em thân mến, Nơi Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, Thiên Chúa ban cho nhân loại hình ảnh của một nhân loại mới, là những người tham dự trọn vẹn vào chiến thắng của Đức Kitô. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria vô nhiễm, chúng ta hãy dâng lời cầu xin.

1. Chúng ta cầu xin cho Hội Thánh của Đức Kitô, theo gương Mẹ Maria trọn đời đồng trinh, là bạn trăm năm thánh thiện và vô tì tích, biết ra đón Chúa, Đấng đang đến.

2. Chúng ta cầu xin Chúa, để Ngài cất khỏi cuộc sống chúng ta gánh nặng và sự đau buồn của tội lỗi, và làm cho chúng ta được cảm nếm sự tự do của con cái Chúa.

3. Chúng ta cầu xin cho dân Kitô giáo, biết nhận ra nơi Đức Maria Vô Nhiễm, sự an ủi và niềm hy vọng giữa muôn vàn thử thách của cuộc sống.

4. Chúng ta cầu xin Chúa, để mọi sự sống mới ngay từ lòng mẹ, được đón nhận như chúc lành của Thiên Chúa và được bảo vệ như một nhân vị không thể xúc phạm.

5. Chúng ta cầu xin Chúa, để Thánh Thể mà chúng ta đang cử hành, vừa trở nên muối men của sự tinh tuyền và thánh thiện, vừa đổi mới thân xác và tinh thần chúng ta.

Chủ sự: Lạy Chúa, là Đấng nơi Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, đã làm bừng lên ánh bình mình của ngày cứu độ cho thế gian, xin ban cho việc phục vụ của Hội Thánh sinh nhiều hoa trái, để tất cả mọi người, nhờ ơn tha thứ tội lỗi, được tái sinh trong tình yêu Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Tải về file word: Tại đây