Clock-Time

Lời Nguyện Chung – Chúa Nhật III Thường Niên C

Lời Nguyện Chung – Chúa Nhật III Thường Niên C
Lời mở:  Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu là Đấng được xức dầu Thánh Thần, là Đấng đến trong trần gian này để loan báo Tin Mừng về Nước Thiên Chúa. Chúng ta là những Kitô-hữu, cũng được xức dầu Thánh Thần để loan báo Tin Mừng. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1.       “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết mau mắn đón nhận Lời Chúa và Thánh Thể Chúa, là nguồn khôn ngoan giúp chúng ta nhận ra sự thật và sống Lời Chúa trong cuộc sống.
 
2.       “Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho những kẻ nghèo hèn”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, mọi dân tộc, biết sống và hoạt động vì lợi ích phần rỗi của mỗi người để được hưởng ơn cứu độ của Người.
3.       “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, chẳng những không hoài nghi về tình thương Chúa, mà còn gia tăng đức Tin vào Lòng Thương Xót Chúa trong cuộc sống hằng ngày.
4.       “Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành, để xô Người xuống vực”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ luôn kính mời Chúa ngự vào trong tâm hồn mình, và vào trong gia đình mình.

Kết nguyện: Lạy Chúa, Chúa đến để cứu độ con người, nhất là những người nghèo khổ bất hạnh. Xin Chúa hãy ngự xuống trên chúng con, thôi thúc chúng con dùng cuộc sống mình giúp anh chị em đón nhận hạnh phúc Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen