Clock-Time

​Lời Nguyện Chung Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm C

Anh chị em thân mến, chúng ta khiêm tốn nhìn nhận mình là những đứa con hoang đàng muốn ăn năn sám hối. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa là Cha yêu thương , chúng ta dâng lời cầu nguyện:

 
Lời mở: Anh chị em thân mến, chúng ta khiêm tốn nhìn nhận mình là những đứa con hoang đàng muốn ăn năn sám hối. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa là Cha yêu thương , chúng ta dâng lời cầu nguyện:
 
1. Thiên Chúa không còn chấp tội nhân loại nữa và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị Chủ Chăn trong Hội Thánh luôn hăng say thực thi sứ mệnh hòa giải Chúa trao ngang qua việc đón tiếp các hối nhân, nói cho họ biết về lòng thương xót của Thiên Chúa và giúp họ quay về với Người.
 
2. “Anh ta còn ở đàng xa  thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bậc cha mẹ, những người lãnh đạo những người có trách nhiệm giáo dục luôn có một con tim biết chạnh lòng thương như Chúa để gia đình, cộng đoàn và xã hội luôn tràn ngập sự đỡ nâng và yêu thương.
 
 3. Nhiều gia đình đang đau khổ vì những đứa con hoang đàng. Chúng ta cầu xin cho họ biết dâng mọi đau khổ để cầu nguyện cho con cái sớm ăn năn trở lại quay về với tình Chúa xót thương.
 
4. “Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi”. Xin cho chúng ta càng tiến gần đại lễ Phục Sinh, càng cảm nhận sâu xa tình yêu Thiên Chúa, càng quyết tâm sống thánh thiện hơn. 
 
Kết nguyện: Lạy Chúa, hình ảnh người con cả và người con thứ đều cho thấy con người trác táng, nhỏ mọn của nhân loại tội lỗi chúng con. Chỉ có người Cha là tuyệt vời! Xin Chúa dạy chúng con bài học yêu thương, bao dung của Chúa để chúng con biết sống chan hòa với Chúa và với nhau. Tất cả chúng con đều là tội nhân. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
 
--- DH ---