Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa Nhật Chúa Chiên Lành - Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu | Giáo Phận Phú Cường

Lạy Chúa là Cha hay thương xót, xin thương ban cho chúng con có thêm thật nhiều những ơn gọi tận hiến, ngõ hầu dân Chúa mỗi ngày một thêm thăng tiến hơn trong đời sống tin-cậy-mến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con...

Lời nguyện chung
Lời nguyện chung Chúa Nhật IV Phục Sinh
Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu

Giáo Phận Phú Cường

Anh chị em thân mến, Chúa Kitô là vị Mục Tử nhân lành hằng yêu thương, dẫn dắt, chăm sóc và bảo vệ chúng ta. Trong tâm tình của những người con thảo, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:

1. Mục Tử Giêsu đến để cho chiên được sống dồi dào . Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội thánh luôn biết dùng những ơn lành Chúa ban, mà hết tình chăm sóc đoàn chiên đã được trao phó.

2. Ngày nay vẫn còn nhiều người chưa nhận biết Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang thi hành sứ vụ truyền giáo, được thêm vững mạnh trong ơn thánh, trung thành và nhiệt tâm ra đi đem Chúa đến với anh chị em mình.

3. Chúa luôn muốn có nhiều thợ gặt lành nghề làm việc trên cánh đồng của Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bạn trẻ trong giáo xứ chúng ta biết mau mắn đáp lại tiếng Chúa mời gọi, và sẵn sàng bước đi trên con đường tận hiến, để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.

4. Được Chúa chăn dắt là phần phúc cho đoàn chiên. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn tìm gặp được niềm vui, hạnh phúc và an bình, khi biết lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành trong cuộc sống hằng ngày.

Lạy Chúa là Cha hay thương xót, xin thương ban cho chúng con có thêm thật nhiều những ơn gọi tận hiến, ngõ hầu dân Chúa mỗi ngày một thêm thăng tiến hơn trong đời sống tin-cậy-mến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Tải về file word: tại đây