Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A | Giáo Phận Phú Cường

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban Thánh Thần cho các tông đồ trong ngày lễ Hiện Xuống. Xin Chúa cũng thương ban Thánh Thần trên chúng con để chúng con can đảm sống và ra đi loan báo Tin mừng của Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời... 

Lời nguyện chung
Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A
Giáo Phận Phú Cường

Anh chị em thân mến, sau khi phục sinh, Chúa Giêsu về Trời và ban Thánh Thần xuống cho chúng ta. Trong niềm vui lãnh nhận ân sủng Thánh Thần, chúng ta khẩn khoản dâng lời nguyện xin:

1. Sau khi lãnh nhận Thánh Thần, các tông đồ đã can đảm ra đi loan báo Tin mừng. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội thánh luôn hăng say sống và chu toàn sứ mạng loan báo Tin mừng của mình.

2. Thế giới như đang ngày càng bị lôi cuốn vào lối sống hưởng thụ và vật chất. Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho mọi người ơn hoán cải để họ được biến đổi, từ bỏ tội lỗi, trở về với cuộc sống đầy tình yêu thương và quảng đại.

3. Chúa Thánh Thần không ngừng thánh hóa Hội thánh. Chúng ta cầu xin cho mỗi người Kitô hữu luôn ý thức mình thuộc về Hội thánh để luôn nỗ lực sống thánh thiện và tích cực tham gia xây dựng Hội thánh.

4. Mỗi người chúng ta đều được Chúa Thánh Thần ban cho những hồng ân rất đặc biệt. Chúng ta cầu xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết sử dụng khả năng Chúa ban để ra sức phục vụ gia đình và cộng đoàn mình.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban Thánh Thần cho các tông đồ trong ngày lễ Hiện Xuống. Xin Chúa cũng thương ban Thánh Thần trên chúng con để chúng con can đảm sống và ra đi loan báo Tin mừng của Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Tải về file Word: Tại đây