Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa Nhật I mùa vọng năm A

Anh chị em thân mến, Mùa Vọng khởi đầu cho Năm Phụng Vụ, là thời gian Hội Thánh dọn lòng chúng ta đón nhận Đấng Cứu Thế...
LỜI NGUYỆN CHUNG 

LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM A

 
Lời mở: Anh chị em thân mến, Mùa Vọng khởi đầu cho Năm Phụng Vụ, là thời gian Hội Thánh dọn lòng chúng ta đón nhận Đấng Cứu Thế. Đề tài của Chúa nhật hôm nay, là Lời Chúa phán: “Các con phải tỉnh thức và sẵn sàng”. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Giáo Hội là dấu chỉ tình yêu của Chúa giữa lòng nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho Giáo Hội biết gìn giữ và loan báo Tin Mừng cũng như chương trình tình yêu của Chúa cho nhân loại.

2. Hòa bình là khát vọng chân chính của con người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới biết chung tay đắp xây cho ngày mai tươi sáng không để cho những thử thách, chiến tranh, thiên tai, hay bệnh tật dập tắt niềm hy vọng của mình.

3. Chúa phán: “Các con không biết ngày nào Chúa các con sẽ đến”. Chúng ta cầu xin cho mọi Kitô-hữu biết luôn giữ tâm hồn thanh sạch, trang sức bằng những việc lành, mà vững lòng chờ đón Chúa Cứu Thế.

4. Thánh Phaolô dạy tỉnh thức là dứt bỏ mọi việc xấu xa và thực hành các nhân đức theo gương Chúa Giêsu. Chúng ta cầu xin cho cộng đoàn tín hữu chúng ta biết vâng nghe và làm theo lời thánh nhân truyền dạy.
 
Kết nguyện: Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, xin lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con. Xin khơi dậy nơi chúng con ước muốn gặp gỡ Chúa Giêsu, Con Cha, để Người hướng dẫn chúng con kiên vững trong đức tin và thúc đẩy chúng con thực hành đức bác ái. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Maria Diễm Hương