Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa Nhật II Mùa Chay

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu biến hình không chỉ để củng cố niềm tin của các môn đệ trước mầu nhiệm thương khó

 
Lời mở: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu biến hình không chỉ để củng cố niềm tin của các môn đệ trước mầu nhiệm thương khó, mà còn giúp các Kitô hữu ở mọi thời vững niềm tin hơn trong hành trình đức tin đầy thử thách. Với niềm tin tưởng cậy trông, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
 
1. "Chúa Kitô sẽ biến đổi thân xác chúng ta nên giống thân xác hiển vinh của Người". Xin cho giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân trong Hội Thánh, biết phấn đấu loại trừ mọi tội lỗi và khuyết điểm để luôn sống hiệp thông với Chúa và với mọi người hầu trở nên giống Chúa hơn.
 
2. "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm”. Xin cho quý chức Ban hành giáo và mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận chúng ta được tình yêu Đức Kitô thúc đẩy, luôn sẵn sàng hy sinh phục vụ Hội Thánh.
 
3. "Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người".  Xin cho những người còn đang đắm chìm trong tình trạng tội lỗi, biết nhận ra tiếng Chúa để tránh đi mọi ảnh hưởng tai hại cho mình và cho mọi người, để mau trở về với cuộc sống lương thiện và trong sáng.
 
4. Mùa Chay là cơ hội để mọi người nhìn lại và canh tân đời sống của mình. Xin cho tất cả mọi người trong giáo xứ chúng ta biết mau mắn chạy đến cùng Chúa là Đấng an ủi và chữa lành.

Kết nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã tỏ vinh quang của Chúa để tăng sức cho các môn đệ. Xin Chúa cũng củng cố niềm tin cho chúng con, để khi gặp gian nan, thử thách, chúng con không ngã lòng thất vọng nhưng sẵn sàng đón nhận và can đảm dấn thân theo Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.


--- DH ---