Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa nhật II mùa chay năm A

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Kitô bày tỏ vinh quang của Chúa cho chúng ta được vững lòng tin mà bước vào Mùa Chay
LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM A


Lời mở: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Kitô bày tỏ vinh quang của Chúa cho chúng ta được vững lòng tin mà bước vào Mùa Chay, bước vào đường thương khó Chúa. Vì đang sống trên trần gian đầy dẫy những vất vả đau khổ, nên chúng ta dễ mất lòng tin nơi Chúa. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Trước khi chịu khổ hình Thập giá Ðức Kitô đã tỏ vinh quang cho các môn đệ được xem thấy. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh trên đường lữ thứ trần gian được nhận ra vinh quang trong Thánh giá và tin thật Chúa đã chiến thắng khải hoàn.              
                                                                       
2. Ngày nay, quyền tự do tôn giáo ở nhiều nơi đang bị đe dọa một cách nghiêm trọng. Chúng ta cầu xin Chúa ghé mắt nhân từ mà ban ơn soi sáng trợ lực cho những nhà lãnh đạo quốc gia, để họ biết cùng nhau làm cho thế giới được hòa bình, muôn dân thịnh vượng, và mà mọi người được hưởng tự do tôn giáo

3. Phêrô thưa cùng Chúa rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thật là hạnh phúc”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, biết nhờ các nghi lễ phụng vụ thánh, mà vững tin vào Chúa và kết hợp mật thiết với Chúa Kitô, để được hạnh phúc thật đời đời.

4. “Này mắt Chúa trông nhìn kẻ kính sợ Người”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta ra sức tránh xa tội lỗi, nhiệt thành làm việc lành, để mỗi ngày một vững bước hơn trên đường nên thánh. 

Kết nguyện: Lạy Chúa, xin ánh vinh quang của Chúa chiếu tỏa trên tâm hồn chúng con và dẫn đưa chúng con vượt qua bóng tối của thế giới này một cách an toàn, cho đến khi chúng con tới quê hương của ánh sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen