Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa Nhật II Mùa Thường Niên A - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn

Anh chị em thân mến, mỗi ngày sống của chúng ta đều là ân sủng của Chúa, Đấng mời gọi chúng ta chuyên chăm làm việc thiện và kiến tạo nước Thiên Chúa. Chúng ta hãy kêu cầu Thiên Chúa, để Chúa ban cho chúng ta biết bước đi trong đường lối Người.

Lời nguyện chung
Chúa Nhật II Mùa Thường Niên A

Chủ sự: Anh chị em thân mến, mỗi ngày sống của chúng ta đều là ân sủng của Chúa, Đấng mời gọi chúng ta chuyên chăm làm việc thiện và kiến tạo nước Thiên Chúa. Chúng ta hãy kêu cầu Thiên Chúa, để Chúa ban cho chúng ta biết bước đi trong đường lối Người.

1. Chúng ta cầu xin cho Hội Thánh, để dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Hội Thánh có thể nhận ra trong cuộc sống hằng ngày, những dấu chỉ sự hiện diện của Chúa.

2. Chúng ta cầu xin cho các vị mục tử, để qua sứ vụ và sự thánh thiện của mình, các ngài sẽ trở nên những nhà giáo dục của chúng ta trong đức tin.

3. Chúng ta cầu xin cho những người được tái sinh trong Bí Tích Rửa Tội, để Chúa giữ gìn họ khỏi tội lỗi và làm cho họ lớn lên trong kinh nghiệm sống động về Thánh Thần Chúa.

4. Chúng ta cầu xin cho những người đang ra sức lao động, để những cố gắng hằng ngày nhằm nuôi sống gia đình, cũng góp phần làm cho tương quan giữa những thành viên của xã hội nên tốt đẹp hơn.

5. Chúng ta cầu xin cho con em trong cộng đoàn, để các em được đón nhận với tất cả tình yêu và cảm thấy mình là hồng ân Chúa ban cho chúng ta.

Chủ sự: Lạy Chúa, xin trợ giúp các tín hữu Chúa đang trên đường lữ hành và xin ban cho họ biết mang lấy gánh nặng hằng ngày với niềm vui, ngõ hầu mai sau cũng được hưởng vinh quang muôn đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Lm. Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn

Tải file word tại đây