Clock-Time

Lời Nguyện Chung Chúa Nhật II Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 3:1-12 Lời kêu gọi của thánh Gioan Tẩy Giả: “Hãy ăn năn sám hối vì Nước Trời đã đến gần” vẫn đang nhắc nhở chúng ta từng ngày,..
LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM A


Lời mở: Anh chị em thân mến, lời kêu gọi của thánh Gioan Tẩy Giả: “Hãy ăn năn sám hối vì Nước Trời đã đến gần” vẫn đang nhắc nhở chúng ta từng ngày, nhất là trong Mùa Vọng này. Với lòng quyết tâm chuẩn bị tâm hồn đón chờ Chúa đến, chúng ta cùng hiệp ý dâng lời cầu xin:
 
1. Giáo Hội luôn mời gọi các tín hữu sám hối, canh tân đời sống theo lời dậy của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả các tín hữu biết khiêm tốn lắng nghe và chân thành thực hành giáo huấn của Giáo Hội.
 
2. Hoa trái đầu tiên là việc ta hoán cải để tin vào Tin Mừng của Nước Thiên Chúa đã đến với ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa giúp sức để ta thể hiện ơn hoán cải đó bằng cách nhìn nhận những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục không như những người ngoại cuộc, khởi đi từ vấn đề giáo dục con em ta làm sao cho hôm nay tốt đẹp hơn hôm qua.

3. 
Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta, đặc biệt là những anh chị em đang sống trong tội lỗi được Chúa thương soi sáng, thức tỉnh, và được ơn can đảm quyết tâm đứng lên bắt đầu cuộc đời mới trong tình thương của Chúa.
 
4. Anh em hãy sống công chính thánh thiện trong khi chờ đợi ngày Chúa đến. Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta biết san bằng những núi đồi kiêu căng cao ngạo lấp đầy những hố sâu chia rẽ hận thù và sửa cho ngay những lối đường quanh co gian dối.
 
Kết nguyện: Lạy Chúa là Cha chí thánh, chúng con cảm tạ Chúa đã ban Con Một Chúa đến cứu chuộc chúng con. Xin thương nhậm lời chúng con cầu nguyện, và soi lòng mở trí cho chúng con nhận ra những lỗi lầm thiếu sót của mình mà sửa đổi canh tân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Maria Diễm Hương