Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa Nhật II Thường niên A

Anh chị em thân mến, Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người là Đức Giêsu Kitô nhập thể làm người, Ngài đi rao giảng Tin Mừng khắp nơi...
LỜI NGUYỆN CHUNG 

LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN A


 
Lời mở: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người là Đức Giêsu Kitô nhập thể làm người, Ngài đi rao giảng Tin Mừng khắp nơi, Ngài chịu chết trên thánh giá và sống lại, để xóa bỏ tội lỗi trần gian. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và hiệp ý cầu nguyện:
 
1. Thánh Gioan Tiền Hô đã giới thiệu Chúa Giêsu: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian”. Xin cho các vị Chủ chăn trong Hội thánh, cũng trở nên như những ngôn sứ khiêm nhường, hăng say nhiệt tình hướng dẫn mọi người tìm gặp Chúa, để họ được hưởng nhờ ơn cứu độ.
 
2. Con người càng tiến bộ càng lầm lạc tội lỗi. Xin Chúa Thánh Thần thương giúp mọi người ý thức thân phận hèn mọn tội lỗi của mình, mà thành tâm sám hối ăn năn.
 
3. “Những người được thánh hóa trong Chúa Giêsu Kitô, được kêu gọi nên thánh.” Xin cho các Kitô hữu thuộc các truyền thống khác nhau cũng đều khao khát sống đời thánh thiện, để hợp nhất với nhau mà làm chứng cho Nước Trời.
 
4. “Tôi đã thấy và tôi làm chứng”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết sống hòa thuận trong yêu thương, công lý và bình an để có thế chiếu sáng tình yêu Chúa trong các hoàn cảnh mà chúng ta đang sống và hoạt động.
 
Kết nguyện: Lạy Chúa, Chúa muốn đặt chúng con nên ánh sáng cho trần gian, phân phát ơn cứu rỗi của Chúa cho muôn dân. Xin cho chúng con biết giới thiệu Con Chúa cho mọi người, làm chứng về ơn cứu chuộc của Chúa, hầu ngày sau đặng hưởng phước trên thiên đàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
 
Maria Diễm Hương