Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa nhật III Phục sinh A

Anh chị em thân mến, Đức Kitô Phục Sinh đã đến đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmau. Ngài cũng đến để làm vững đức tin và thắp sáng hi vọng
LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT III PHỤC SINH A


Lời mở: Anh chị em thân mến, Đức Kitô Phục Sinh đã đến đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmau. Ngài cũng đến để làm vững đức tin và thắp sáng hi vọng trong chúng ta nơi mỗi cử hành thánh lễ. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. Chúa Giêsu đã dùng Kinh Thánh và Thánh Thể khơi dậy niềm tin cho hai môn đệ làng Emmau. Nhờ được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và Thánh Thể, xin cho Tin Mừng Phục Sinh thúc bách mọi người trong Hội Thánh, biết nhiệt thành loan báo Đức Giêsu Phục Sinh.

2. Nhiều người hôm nay đức tin còn non yếu nên rất dễ lung lay khi gặp cảnh đau thương trong cuộc sống. Xin Chúa đỡ nâng, đồng hành với mỗi người, nhất là với những ai đang gặp đau khổ, như xưa Chúa đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmau

3. “Anh em được cứu chuộc bằng máu châu báu của Đức Kitô”. Xin cho anh chị em lương dân vốn sống lương thiện ngày càng xác tín hơn sự hiện diện và tình thương của Đấng Tạo Hoá, để nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, họ đáng hưởng ơn cứu độ muôn đời.

4. Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ở lại với mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, củng cố niềm tin và giúp chúng ta trở nên nhân chứng lòng thương xót của Chúa trước mặt mọi người.

Kết nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mời gọi chúng con đến tham dự bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể Chúa. Xin cho lòng chúng con nhờ đó luôn được tràn ngập hy vọng và bình an trên đường tiến về Quê Trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.