Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa Nhật III Phục Sinh năm C

.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị Mục tử trong Giáo Hội cho dù có bị bách hại hay phải đối diện với những thách đố gay gắt của thời đại này...
Lời mở:

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu trao niềm tin và muốn các môn đệ kêu gọi mọi người ăn năn sám hối và làm chứng về sự Phục sinh của Người. Ý thức trách nhiệm đó của người tín hữu, chúng ta hãy sốt sắng cầu xin:

 
1. “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị Mục tử trong Giáo Hội cho dù có bị bách hại hay phải đối diện với những thách đố gay gắt của thời đại này, vẫn luôn can đảm loan báo tin mừng Chúa Phục Sinh.
 
2. “Chúng tôi cùng đi với anh”. Chúng ta cầu xin Chúa cho các nhà cầm quyền trên thế giới biết cộng tác với nhau để ngăn chặn chiến tranh diệt trừ các thứ tội ác, khủng bố, giết người, băng hoại xã hội và tích cực xây dựng một thế giới hòa bình hạnh phúc hơn cho nhân loại. 
 
3. Chúa nói: “Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được”. Xin cho những người nghèo khổ đang gặp gian nan thử thách, vẫn một lòng tín thác vào Chúa Phục Sinh, để mai ngày được thông phần chiến thắng vinh quang của Người.
 
4. “Anh có yêu mến Thầy không ?” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho chúng ta cảm nghiệm thực sự tình yêu của Chúa, để chúng ta có thể trả lời câu hỏi của Người bằng chính đời sống Tin-Cậy-Mến Chúa, và qua tấm lòng xót thương, quảng đại chúng ta dành cho nhau trong đời sống thường ngày.
 
Kết nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa đã thương ban Đức Tin cho chúng con, để chúng con có được đời sống mới của sự Phục Sinh. Xin Chúa giúp sức để chúng con cũng biết chia sẻ đời sống mới của Chúa cho những người xung quanh bằng đời sống chứng ta của mình. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.