Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa Nhật III Thường Niên A

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu mang ánh sáng ơn cứu rỗi đến cho muôn dân. Chúa mời gọi nhiều người làm môn đệ Chúa,
LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN A
 
Lời mở:  Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu mang ánh sáng ơn cứu rỗi đến cho muôn dân. Chúa mời gọi nhiều người làm môn đệ Chúa, để phân phát ơn cứu rỗi. Cần phải sám hối tội lỗi, để được ơn cứu rỗi, để được vào Nước Trời.  Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Hội Thánh có sứ mạng loan báo và làm chứng cho tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh trở nên những người thợ nhiệt thành chăm chỉ, rao giảng Tin Mừng bằng đức ái và gương sáng.

2.  “Anh em hãy sám hối vì Nước trời đã đến gần”. Chúng ta cầu xin cho những người đang sống trong sai lầm, tội lỗi được ánh sáng Chúa Kitô soi sáng, biết sám hối và trở về với Chúa là cội nguồn hạnh phúc đích thực.

3. Chúa phán: “Các con hãy đi theo Ta, Ta sẽ làm cho các con thành kẻ lưới người”. Chúng ta cầu xin cho thanh thiếu niên, giới trẻ, biết lắng nghe lời mời gọi của Chúa, mà dấn thân hoạt động tông đồ, và làm cho nhiều người được ơn cứu rỗi.

4. Một năm mới nữa đang đến trên quê hương chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta biết hoán cải đời sống, khiêm tốn nhìn nhận mình là người tội lỗi, siêng năng tham dự Thánh lễ và năng đến với Bí tích Hòa giải.

Kết nguyện: Lạy Chúa Giêsu, sứ mạng của Chúa trao phó cho các Tông đồ cũng là sứ mạng mà Chúa muốn trao phó cho mỗi người chúng con. Xin cho chúng con biết nhận ra tiếng Chúa mời gọi qua Lời Chúa và qua các biến cố trong cuộc sống để cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa. Amen

Maria Diễm Hương.