Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa Nhật IV Mùa Chay năm A | Giáo Phận Phú Cường

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ánh sáng muôn dân. Xin chiếu tỏa ánh sáng Chúa trên cuộc đời chúng con, để chúng con luôn trung thành vững bước trong ánh sáng chân lý của Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời...

Lời nguyện chung
Chúa Nhật IV mùa chay năm A
Giáo Phận Phú Cường

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu chính là ánh sáng chiếu soi và xóa tan bóng tối tội lỗi, dẫn chúng ta bước đi trong ánh sáng của sự sống vĩnh cửu. Với tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:

1. Chúa Kitô đã ban ánh sáng cho chúng ta. Xin cho mọi thành phần trong Hội thánh, cách đặc biệt cho Đức Thánh Cha, các giám mục, linh mục luôn nhiệt tâm với sứ mạng đem ánh sáng đức tin đến cho mọi người bằng đời sống cầu nguyện và gương sáng.

2. Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian. Xin cho mọi người trên thế giới biết cùng giúp nhau can đảm từ bỏ bóng tối của tội lỗi, sự chết, để trở về và sống đời lành thánh trong ánh sáng vĩnh cửu của Chúa.

3. Chúa mở mắt cho người mù từ thuở mới sinh. Chúng ta cầu xin cho mỗi Kitô hữu cũng được rộng mở đôi mắt tâm hồn, để luôn nhận ra và cảm tạ những ơn huệ mà Chúa thương ban trong cuộc sống hằng ngày.

4. Chúa Kitô mời gọi chúng ta trở nên chứng nhân Tin mừng. Chúng ta hiệp ý cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn nhiệt tâm hăng say rao giảng Tin mừng, đem ánh sáng đức tin của Chúa Kitô đến cho mọi người chung quanh.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ánh sáng muôn dân. Xin chiếu tỏa ánh sáng Chúa trên cuộc đời chúng con, để chúng con luôn trung thành vững bước trong ánh sáng chân lý của Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Tải về file word: tại đây