Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa nhật IV mùa chay năm A

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu là ánh sáng cho trần gian. Thật vậy, nhờ việc Ngôi Lời nhập thể và nhập thế, Chúa dẫn đưa nhân loại đang lần bước trong u tối
LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM A


 
Lời mở: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu là ánh sáng cho trần gian. Thật vậy, nhờ việc Ngôi Lời nhập thể và nhập thế, Chúa dẫn đưa nhân loại đang lần bước trong u tối, tiến đến nguồn ánh sáng đức tin chân thật. Chúng ta hãy cùng cảm tạ tình thương Chúa, và cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Hội thánh có sứ mạng đem Chúa là ánh sáng đến cho mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần dân Chúa, biết luôn hoàn thành sứ mạng của mình, bằng lời cầu nguyện và gương sáng hằng ngày.

2. Chúa phán: “Không phải do tội của anh ta, hay của cha mẹ anh, mà anh bị mù”. Chúng ta cầu xin cho những Kitô-hữu đang sống trong tình trạng tội lỗi, sớm có cơ hội nhìn thấy tình thương Chúa, mà trở về, và tận hưởng nguồn ơn cứu rỗi.

3. Bệnh mù loà làm cho con người khốn khổ, nhưng bị mù lòa về tinh thần là đáng sợ nhất, vì nó khiến con người trở nên mù quáng, không còn phân biệt điều lành phải làm và điều dữ phải tránh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa chữa mọi người khỏi căn bệnh hiểm nghèo này, hầu giúp họ nhận ra ánh sáng chân lý đức tin.

4. “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi”. Chúng ta cầu xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta nỗ lực sống đạo đức và tích cực làm việc thiện, để xứng đáng hưởng muôn vàn phúc lộc Chúa dành cho con cái sự sáng.

Kết nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho người mù được sáng; Xin cũng giải thoát chúng con khỏi cảnh tối tăm lầm lạc của tâm hồn, để nhờ phúc lành và tình thương của Chúa, chúng con luôn bước đi trong ánh sáng và bình an. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.