Clock-Time

Lời Nguyện Chung Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm A

Thiên Chúa đã đến và ở với con người để thực hiện kế hoạch yêu thương của Ngài qua Đức Giêsu Kitô, Đấng Emmanuel
LỜI NGUYỆN CHUNG

LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM A

 
Lời mở: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã đến và ở với con người để thực hiện kế hoạch yêu thương của Ngài qua Đức Giêsu Kitô, Đấng Emmanuel. Tin tưởng vào tình thương cứu độ của Thiên Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi người biết sẵn sàng đón nhận ơn Chúa:

 
1. Hội Thánh có sứ mạng rao giảng Tin Mừng cứu độ, đem nguồn an vui đích thực đến cho mọi người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh, trở nên dấu chỉ của niềm vui và hy vọng nơi Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế, để công lý và tình thương của Người được chiếu giãi đến mọi tâm hồn.
 
2. “Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.” Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những dân tộc chưa nhận biết Thiên Chúa, được nghe loan báo Tin mừng nước trời và khám phá nguồn hạnh phúc đích thực nơi Thiên Chúa.

3. Trong cuộc sống nhân loại hôm nay, vẫn còn biết bao người đau khổ và bị gạt ra bên lề xã hội. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những ai đang dấn thân bảo vệ và trợ giúp những người đau khổ, bất hạnh, xin Chúa ban cho họ muôn vàn hồng ân để họ luôn nhẫn nại ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn và thử thách.

4. 
“Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền.” Chúng ta cùng cầu hiệp lời cầu xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, biết tìm kiếm và thực thi ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày, qua việc tận tâm chu toàn mọi bổn phận mà Chúa trao phó.
 
Kết nguyện: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã yêu thương và ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và giúp chúng con biết dấn thân cộng tác vào công trình yêu thương của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Maria Diễm Hương