Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa nhật IV Phục Sinh A

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu tự xưng mình là cửa chuồng chiên, nghĩa là sức bảo vệ, sức sống và nguồn nuôi dưỡng dân Kitô-giáo.
LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH A

LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH 
Lời mở: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu tự xưng mình là cửa chuồng chiên, nghĩa là sức bảo vệ, sức sống và nguồn nuôi dưỡng dân Kitô-giáo. Chúng ta cùng đặt mình dưới cánh tay yêu thương của Chúa, để được sự sống mới, sự sống làm con Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:
 
1. Người mục tử nhân lành luôn hy sinh vì đoàn chiên. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục và các Linh Mục, luôn là hiện thân của Chúa Kitô hiền lành nhẫn nại, biết quên mình chăm lo cho phần rỗi đời đời của muôn dân, và cử hành thánh lễ mỗi ngày thật sốt sắng, để dẫn dắt đoàn chiên luôn đi trong đường lối Chúa.
 
2. Hôm nay, toàn thể Hội Thánh cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho ngày càng có nhiều bạn trẻ biết lắng nghe tiếng Chúa mời gọi và đáp lại bằng việc quảng đại dâng hiến đời mình cho Chúa trong tác vụ linh mục và đời sống tu trì, để xây dựng Nước Trời ngay giữa trần gian này.
 
3. “Anh em đã trở về cùng vị mục tử là Đấng canh giữ linh hồn anh em”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tội nhân một khi đã cảm nhận được tình thương tha thứ của Chúa quyết tâm từ bỏ con đường tội lỗi để  được Chúa chữa lành, chăm sóc và dẫn tới đồng cỏ xanh tươi.
 
4. “Tôi là Cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người trong chúng ta  biết nhìn nhận Chúa là Cửa, là Thành Trì bảo vệ chở che linh  hồn và thân xác chúng ta, để chúng ta biết tựa nương vào Chúa trước những cám dỗ, hiểm nguy và cạm bẫy của thế gian này.  
 
Kết nguyện: Lạy Chúa là Đấng chăn chiên nhân lành. Chúa hướng dẫn chúng con hưởng cuộc sống an nhàn thư thái. Xin cho chúng con biết mở rộng vòng tay, đem yêu thương của Chúa đến cho mọi người, để tất cả được trở nên một ràn chiên, đi theo một Chúa chiên. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.