Clock-Time

LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN C

Anh chị em thân mến, Đức Kitô đã bị khai trừ và khinh khi tại chính quê hương của Người

Lời mở: Anh chị em thân mến, Đức Kitô đã bị khai trừ và khinh khi tại chính quê hương của Người, nhưng Người vẫn luôn trung thành với sứ mạng ngôn sứ, vì yêu mến Chúa Cha và loài người. Hiệp với các Kitô hữu trong toàn Giáo hội, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:
 
1. “Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân”.  Chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Giáo hoàng, các Giám mục và Linh mục luôn trung thành với sứ mạng làm ngôn sứ Chúa đã trao, dẫu có gặp chống đối, đe doạ và cấm đoán.
 
2. “Đức Mến là động lực thúc đẩy mọi việc tốt lành”.  Chúng ta cầu xin chúa cho những người có chức quyền trong xã hội luôn lấy tình yêu thương mà tôn trọng và bảo vệ công lý, không để mình bị chi phối bởi bất cứ áp lực hay lý do bất chính nào.
 
3. Chúa Giêsu không chỉ được sai đến với người Do Thái mà còn với cả các dân ngoại. Chúng ta cầu xin Chúa cho những ai đang bị kỳ thị chủng tộc, tôn giáo và giai cấp, tìm được sự quan tâm nâng đỡ của tất cả mọi người.
 
4. Khi thi hành sứ vụ ngôn sứ, chắc chắn chúng ta sẽ bị thế gian từ khước, truy tố, và ngay cả đe dọa đến tính mạng. Chúng ta cầu xin Chúa cho anh chị em trong giáo xứ, luôn can đảm sẵn sàng đến với tha nhân để loan báo ơn Cứu độ của Người.
 
Kết nguyện: Lạy Chúa, Đức Kitô Con Một Chúa đã được ban đến để cứu chuộc nhân loại. Xin Chúa ban cho chúng con Đức Mến nồng nàn, để chúng con đón nhận Lời Chúa, và can đảm đem Tin Mừng Chúa đến cho tất cả mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.


--- DH ---