Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A | Giáo Phận Phú Cường

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi hằng hữu, xin cho chúng con luôn sống trọn vẹn tình con thảo với Chúa và hết lòng thương yêu giúp đỡ mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con...

Lời nguyện chung
Lời nguyện chung Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A
Giáo Phận Phú Cường

Anh chị em thân mến, Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể và nhập thế để mặc khải cho chúng ta mầu nhiệm tình yêu vô biên của Ba Ngôi Thiên Chúa. Với lòng tin kính suy phục mầu nhiệm cao cả này, chúng ta khiêm tốn dâng lời cầu xin.

1. Làm chứng cho Chúa Ba Ngôi giữa thế gian này là sứ mạng của Hội thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội thánh luôn hiệp nhất trong yêu thương, trong chân lý vẹn toàn để mọi người có thể nhận ra và sống sung mãn mối tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình.

2. Thiên Chúa Ba Ngôi liên kết mọi người trong yêu thương. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những nhà cầm quyền biết liên kết với các tổ chức bác ái, hầu chăm lo cho mọi công dân có được những nhu cầu xứng với phẩm giá mà Chúa đã tặng ban.

3. Thiên Chúa, nguồn mạch bình an và tình yêu, hằng ở với con người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các anh chị em tân tòng luôn khám phá ra tình thương của Cha trên trời, để sống trọn vẹn hơn niềm tin-cậy-mến nơi Chúa Ba Ngôi.

4. “Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết làm dấu thánh giá cách ý thức, và làm chứng cho niềm tin vào Thiên Chúa hầu chu toàn các bổn phận thiêng liêng và thực thi giới răn yêu thương của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi hằng hữu, xin cho chúng con luôn sống trọn vẹn tình con thảo với Chúa và hết lòng thương yêu giúp đỡ mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

Tải về file word: tại đây