Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa Nhật Lễ Lá năm A | Giáo Phận Phú Cường

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, Cha yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban Con Một của Cha đến trong thế gian, và đã tỏ lộ cách tỏ tường tình thương vô hạn của Cha cho chúng con. Xin cho chúng con mỗi ngày, biết sống xứng đáng hơn với tình yêu Cha đã thương ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con..

Lời nguyện chung
Chúa Nhật Lễ Lá năm A
Giáo Phận Phú Cường

Anh chị em thân mến, mầu nhiệm Vượt qua của Chúa Giêsu Kitô mang lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Trong tâm tình của ngày Lễ Lá, chúng ta cùng với Chúa Giêsu bước vào cuộc thương khó và dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin:

1. Đức Giêsu đã bước vào cuộc khổ nạn, chịu chết để gánh lấy tội lỗi của nhân loại và ban ơn cứu độ cho con người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội thánh luôn biết sống tinh thần sám hối tội lỗi, để được đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa.

2. Trên thế giới ngày nay, nhiều người vẫn đang phải sống trong đau khổ vì chiến tranh và hận thù. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia, cũng như các dân tộc trên thế giới luôn biết kiến tạo sự hòa bình và xây dựng tình bác ái với nhau.

3. Bệnh tật và đau khổ chỉ có ý nghĩa khi nó được tháp nhập vào cuộc thương khó của Chúa Kitô. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu đang khi gánh chịu những bệnh tật và đau khổ, biết kết hiệp mật thiết với cuộc khổ nạn của Chúa để tìm được nguồn ủi an nâng đỡ và giải thoát.

4. Đức Giêsu đã tự khiêm tự hạ, sống phục tùng cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập giá. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, cũng luôn biết sống tinh thần khiêm nhường trong việc phục vụ Chúa và anh chị em mình.

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, Cha yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban Con Một của Cha đến trong thế gian, và đã tỏ lộ cách tỏ tường tình thương vô hạn của Cha cho chúng con. Xin cho chúng con mỗi ngày, biết sống xứng đáng hơn với tình yêu Cha đã thương ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Tải về file word: tại đây