Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa Nhật Lễ Lá năm C

Anh chị em thân mến, vào Tuần Thánh, Hội thánh mời gọi các Kitô hữu bước theo Chúa Giêsu trên đường thập giá, để được Phục sinh với Người trong cuộc sống mới...
Lời mở:  Anh chị em thân mến, vào Tuần Thánh, Hội thánh mời gọi các Kitô hữu bước theo Chúa Giêsu trên đường thập giá, để được Phục sinh với Người trong cuộc sống mới. Chúng ta hãy tha thiết dâng lời nguyện xin: 
 
1. Chúa Giêsu đã đến trần gian không phải để thống trị nhưng để phục vụ mọi người. Xin cho các nhà lãnh đạo các dân tộc biết lo cho công ích và quan tâm giúp đỡ mọi người trên thế giới.
 
2. "Người đã tự hạ mình vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người". Xin cho mọi thành phần dân Chúa luôn khiêm tốn, mau mắn sám hối, canh tân đời sống mình để đáp lại lòng thương xót của Chúa.
 
3. Ngày nay bạo lực hận thù tràn lan khắp thế giới. Xin cho mọi người biết thương yêu tha thứ cho nhau, để có cuộc sống an bình hạnh phúc.
 
4. Chúa Giêsu nói: "Tôi bảo cho các ông biết: nếu họ làm thinh, thì những viên đá sẽ la lên". Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn trung thành sống đạo, giúp nhau sống đức tin, và làm chứng cho ơn cứu rỗi củaChúa.
 
Kết nguyện: Lạy Thiên Chúa tình yêu, xin cho mỗi người chúng con luôn can đảm bước theo con đường mà Chúa Giêsu đã đi qua, để làm vinh danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen