Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa Nhật Mùa Chay I năm A

Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta Mùa Chay thánh này để giúp chuẩn bị tâm hồn mình. Trong tâm tình khiêm tốn chân thành, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:

Lời nguyện chung
Chúa Nhật Mùa Chay I năm A
Giáo Phận Phú Cường

Lời nguyện chung Chúa Nhật Mùa Chay I năm A | hiệp thông Loan bao Tin mừng

Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta Mùa Chay thánh này để giúp chuẩn bị tâm hồn mình. Trong tâm tình khiêm tốn chân thành, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:

1. Thần Khí dẫn Đức Giêsu vào hoang địa để chịu cám dỗ. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần trong Hội thánh luôn biết để Thánh Thần hướng dẫn đời sống. Nhờ đó, Hội thánh có thể vượt qua những cám dỗ và thử thách của thời đại hôm nay.

2. Lời Chúa là lương thực nuôi sống linh hồn con người. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người trên thế giới luôn biết nhận ra tầm quan trọng của Lời Chúa và lấy Lời Chúa làm lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng đời mình.

3. Ma quỷ luôn cám dỗ con người quay lưng lại Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin cho những người trẻ trong xã hội hôm nay luôn biết tỉnh thức và can đảm khước từ những cám dỗ của ma quỷ. Nhờ đó, mỗi ngày họ sống lành thánh và gắn bó với Chúa nhiều hơn.

4. Con người ngày nay dễ bị cám dỗ thờ ngẫu tượng thay vì Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn xác tín mạnh mẽ vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, và sống làm chứng cho tình yêu ấy.

Lạy Chúa, xưa Chúa đã vượt thắng các cơn cám dỗ bằng cách để cho Thánh Thần hướng dẫn. Giờ đây, xin giúp chúng con cũng biết ngoan ngùy để Thánh Thần hướng dẫn trong mọi sự hầu chúng con có thể sống trọn vẹn Mùa Chay thánh này. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.