Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa Nhật Mùa Chay II năm A | Giáo Phận Phú Cường

Anh chị em thân mến, hôm nay Đấng Cứu Độ đã tỏ vinh quang của Người cho ba môn đệ. Với niềm tin tưởng vào tình thương và quyền năng của Chúa, chúng ta hãy sốt sắng dâng lời cầu nguyện:

Lời nguyện chung
Chúa Nhật Mùa Chay II năm A
Giáo Phận Phú Cường

Anh chị em thân mến, hôm nay Đấng Cứu Độ đã tỏ vinh quang của Người cho ba môn đệ. Với niềm tin tưởng vào tình thương và quyền năng của Chúa, chúng ta hãy sốt sắng dâng lời cầu nguyện:

1. Thiên Chúa luôn mời gọi con người hướng đến sự hoàn thiện. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa biết nỗ lực thực hành các phương thế đạo đức theo tinh thần Phúc âm, và quyết tâm đổi mới cuộc sống của mình để nên hoàn thiện hơn mỗi ngày.

2. Trong Thiên Chúa, mọi người đều là anh chị em với nhau. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người trong thế giới hôm nay, đang khi hưởng dùng các thành quả của khoa học kỹ thuật cũng biết quan tâm giúp đỡ những người đang gặp khó khăn và nghèo đói.

3. Ngày nay, vẫn còn nhiều người chưa nhận biết Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các anh chị em dự tòng được ánh sáng Chúa dẫn dắt, giúp họ nhận ra và bước theo Đức Kitô, Đấng cứu độ trần gian.

4. Mùa Chay là thời gian thao luyện thiêng liêng của mọi tín hữu. Chúng ta hãy cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết tận dụng thời gian quý báu của Mùa Chay để cải thiện đời sống, gia tăng làm việc lành và quan tâm đến những người chung quanh.

Lạy Chúa là nguồn mạch sức mạnh, Chúa muốn đời sống chúng con được triển nở trong ơn Chúa. Xin lắng nghe lời con cái khẩn cầu và chúc lành cho các ước nguyện của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Tải file word: file lời nguyện chung