Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa Nhật Mùa Chay V năm A | Giáo Phận Phú Cường

Anh chị em thân mến, Thiên Chúa Cha đã hứa ban sự sống cho những ai tin vào sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Tin tưởng vào lời hứa của Người, chúng ta hãy sốt sắng dâng lời cầu nguyện:

Lời nguyện chung
Chúa Nhật Mùa Chay V năm A
Giáo Phận Phú Cường

Anh chị em thân mến, Thiên Chúa Cha đã hứa ban sự sống cho những ai tin vào sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Tin tưởng vào lời hứa của Người, chúng ta hãy sốt sắng dâng lời cầu nguyện:

1. Vì “bản chất của Giáo hội là truyền giáo”, xin cho các mục tử và mọi thành phần dân Chúa biết nỗ lực thực thi thánh ý Chúa mỗi ngày hầu trở nên những chứng tá cho ơn cứu độ trong thế giới hôm nay.

2. Vì thế giới ngày nay đang khao khát sự công bình và bác ái, chúng ta cùng cầu xin Chúa ban bình an và chúc lành cho các cố gắng của các nhà lãnh đạo quốc gia, để họ biết dấn thân quảng đại để dân nước được sống trong công bình và yêu thương nhau.

3. Vì mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô nhằm cứu độ con người, xin Chúa ban cho các tội nhân biết trở về để giao hòa với Chúa và Hội thánh để đón nhận ơn cứu độ.

4. Vì Hội thánh quy tụ để tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa con người, xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết chuẩn bị tâm hồn cách tích cực để sốt sắng cử hành mầu nhiệm Vượt qua của Con Chúa.

Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin nhận lời chúng con cầu nguyện và thương ban muôn ơn lành để chúng con luôn can đảm dõi theo ánh sáng và làm chứng cho tình yêu của Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

File word: tải file