Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa Nhật Thường Niên VII A - Giáo Phận Phú Cường

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu dạy chúng ta yêu thương mọi người mà không loại trừ ai. Để có thể sống trọn vẹn giới răn cao cả này, chúng ta tha thiết xin Chúa ban ơn nâng đỡ và cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

Lời nguyện chung
Chúa Nhật Thường Niên VII A
Giáo Phận Phú Cường

Lời nguyện chung Chúa Nhật Thường Niên VII A - Giáo Phận Phú Cường - hiệp thông Loan bao Tin mừng

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu dạy chúng ta yêu thương mọi người mà không loại trừ ai. Để có thể sống trọn vẹn giới răn cao cả này, chúng ta tha thiết xin Chúa ban ơn nâng đỡ và cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

1. Chúa nói: “Các con hãy nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội thánh luôn sống lành thánh và lan tỏa sự thánh thiện trong tư tưởng, lời nói và việc làm hầu trở nên gương sáng cho mọi người.

2. Tình yêu chiến thắng mọi sự. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị lãnh đạo quốc gia luôn biết xóa bỏ những bất đồng ngôn ngữ, màu da, giai cấp, để cùng nhau xây đắp một nền văn minh tình thương.

3. Can đảm sống đức tin là bổn phận của mọi tín hữu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bạn trẻ trong giáo xứ chúng ta luôn can đảm sống đức tin của mình và chiếu tỏa ánh sáng đức tin cho mọi người chung quanh bằng đời sống đượm tình bác ái yêu thương.

4. Thánh Phaolô nói: “Anh em là đền thờ của Thiên Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết tôn trọng phẩm giá của nhau, và nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi anh chị em mình, và cùng nhau sống làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa trong cuộc sống.

Lạy Chúa là Cha nhân ái, xin cho chúng con biết thực thi lời mời gọi yêu thương của Chúa, để có thể trở nên những chứng nhân khả tín cho sự hiện diện của Chúa trong thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Link tải file