Clock-Time

Lời Nguyện Chung Chúa Nhật Thường Niên VII A (Lễ Thiếu Nhi)

Cộng đoàn phụng vụ và các con thiếu nhi rất thân mến, Thiên Chúa là Đấng vô cùng tốt lành đã mời gọi chúng ta hãy nên hoàn thiện hơn mỗi ngày. Tin tưởng vào quyền năng Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

Lời nguyện chung Thiếu Nhi
Chúa Nhật Tuần VII Thường Niên A

Lời Nguyện Chung Chúa Nhật Thường Niên VII A (Lễ Thiếu Nhi) , hiệp thông Loan bao Tin mừng

CHỦ TẾ: Cộng đoàn phụng vụ và các con thiếu nhi rất thân mến, Thiên Chúa là Đấng vô cùng tốt lành đã mời gọi chúng ta hãy nên hoàn thiện hơn mỗi ngày. Tin tưởng vào quyền năng Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn ý thức mình thuộc về một Hội Thánh có đặc tính là thánh thiện, để biết sống thánh mỗi ngày trong từng suy nghĩ, lời nói và việc làm của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2. “Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình”. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho các bậc cha mẹ luôn biết yêu thương nhau, để nhờ đó, giúp cho con cái có cuộc sống an vui và hạnh phúc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3. “Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi”. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho các em thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta, biết noi theo mẫu gương của Chúa Giêsu, biết yêu thương giúp đỡ cha mẹ, bạn bè và quảng đại chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình, để qua đó các em giới thiệu Chúa Giêsu cho họ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4. “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các anh chị huynh trưởng, giáo lý viên trong giáo xứ chúng ta, biết gạt bỏ đi những bất hoà chia rẽ, để chung tay góp sức cùng nhau hướng dẫn thiếu nhi mỗi ngày một phát triển vững mạnh hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

CHỦ TẾ: Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã mời gọi chúng con nên thánh như Chúa là Đấng Thánh, xin ban ơn trợ giúp chúng con trong nỗ lực nên thánh, để mỗi ngày chúng con được nên hoàn thiện hơn như lòng Chúa mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Tải file tại đây