Clock-Time

Lời Nguyện Chung Chúa Nhật Tuần II Mùa Thường Niên A - Lễ Thiếu Nhi - Lm. Đaminh Vũ Ngọc Chuẩn

Cộng đoàn và các con thiếu nhi thân mến, thánh Gioan Tiền hô đã quảng đại giới thiệu Chúa Kitô cho môn đệ được biết; như thánh Gioan, chúng ta cũng được mời gọi giới thiệu Chúa Kitô cho mọi người. Để có thể làm được như thế, chúng ta cùng khẩn cầu xin Chúa giúp chúng ta.

Lời Nguyện Chung
Chúa Nhật Tuần II Mùa Thường Niên A
Lễ Thiếu Nhi

CHỦ TẾ: Cộng đoàn và các con thiếu nhi thân mến, thánh Gioan Tiền hô đã quảng đại giới thiệu Chúa Kitô cho môn đệ được biết; như thánh Gioan, chúng ta cũng được mời gọi giới thiệu Chúa Kitô cho mọi người. Để có thể làm được như thế, chúng ta cùng khẩn cầu xin Chúa giúp chúng ta.

1. “Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng trái đất”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo hoàng, các linh mục và tu sĩ, biết nhiệt thành với ơn gọi và sứ vụ đặc biệt của mình, để các ngài trở nên ánh sáng dẫn lối cho nhiều người tìm đến với Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa .

2. "Ngươi là tôi tớ của Ta, vì Ta được vinh danh nơi người”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bậc cha mẹ, anh chị giáo lý viên và những người hữu trách ý thức trách nhiệm được trao phó. Xin cho họ biết nỗ lực chăm lo cho những người được giáo phó có được cuộc sống bình an, ấm no hạnh phúc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa .

3. “Tôi đã thấy và tôi làm chứng”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các em thiếu nhi Công Giáo biết siêng năng học hỏi giáo lý, đọc Kinh Thánh và tham dự Thánh lễ, để được lớn mạnh trong đời sống đức tin, và nhờ đó có thể can đảm giới thiệu Chúa Giêsu cho bạn bè của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa .

4. “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người trong Giáo xứ chúng ta luôn sống tốt lành theo lời Chúa dạy, để cuộc sống của mỗi người trở nên lời giới thiệu đầy xác tín về Chúa Kitô cho người khác. Chúng ta cùng cầu xin Chúa .

CHỦ TẾ: Lạy Chúa Giêsu Kitô là Ánh Sáng trần gian, xin giúp chúng con là những người đã được đón nhận ánh sáng từ nơi Chúa, biết dùng lời nói, việc làm và đời sống của chúng con để giới thiệu Chúa cho người khác được biết . Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời Amen .

Lm. Đaminh Vũ Ngọc Chuẩn

Tải file word tại đây