Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa Nhật Tuần IV Thường Niên - Năm B | Giáo Phận Phú Cường

Lạy Chúa Giêsu, Người là hiện thân của Chúa Cha giàu lòng thương xót và toàn năng, xin giúp chúng con luôn một lòng gắn bó với Chúa giữa những thách đố trên đường đời, để mai này chúng con được vui hưởng hạnh phúc trong Nước Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời... 

LỜI NGUYỆN CHUNG
CHÚA NHẬT TUẦN IV MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM B

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Kitô là Đấng thánh của Thiên Chúa, Người toàn năng và giàu lòng thương xót. Tin tưởng nơi Người, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. Thiên Chúa muốn các vị ngôn sứ thông truyền sứ điệp của Ngài trong khiêm hạ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử trong Hội thánh luôn có được cung cách hiền hòa và khiêm tốn của Chúa Giêsu trong khi rao giảng Lời Chúa, ngõ hầu sứ điệp tình yêu của Chúa trở nên gần gũi với mọi người.

2. Trên thế giới ngày nay, có biết bao người sống dưới mức nghèo khổ, hàng triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng và chết vì đói. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người bất hạnh được đón nhận nhiều hơn sự quan tâm và giúp đỡ từ những tấm lòng quảng đại, để họ có thể phần nào vơi đi những đau khổ của mình.

3. Khi thần ô uế lên tiếng, Chúa Giêsu đã quát bảo nó phải im đi. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người Công giáo luôn biết dứt khoát nói không với những điều xấu, để chỉ sống theo thánh ý Chúa mà thôi.

4. Thiên Chúa muốn chúng ta lắng nghe tiếng của Ngài. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người trong giáo xứ luôn mở rộng tâm hồn để lắng nghe tiếng Chúa ngang qua những biến cố hay những lời góp ý của mọi người đang sống chung quanh mình.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Người là hiện thân của Chúa Cha giàu lòng thương xót và toàn năng, xin giúp chúng con luôn một lòng gắn bó với Chúa giữa những thách đố trên đường đời, để mai này chúng con được vui hưởng hạnh phúc trong Nước Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Tải về file word: Tại đây