Clock-Time

Lời Nguyện Chung Chúa Nhật V Mùa Chay Năm C

Anh chị em thân mến, Đức Kitô đã không kết án người phụ nữ ngoại tình, nhưng đòi hỏi chị đừng phạm tội nữa và tha thứ cho chị. Người đã mở ra cho chị một tương lai mới. Chúng ta cảm phục tình thương của Ngài và dâng lời cầu nguyện

 
  Lời mở: Anh chị em thân mến, Đức Kitô đã không kết án người phụ nữ ngoại tình, nhưng đòi hỏi chị đừng phạm tội nữa và tha thứ cho chị. Người đã mở ra cho chị một tương lai mới. Chúng ta cảm phục tình thương của Ngài và dâng lời cầu nguyện:
 
1. “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người lãnh đạo trong Hội Thánh đừng bao giờ chỉ lên án những người lầm lỗi nhưng còn luôn biết đối xử với họ bằng tình yêu thương của Chúa, giúp họ trở về với Người.
 
2. Con người thường thấy lỗi người khác và lên án khắt khe mà không thấy khuyết điểm của mình. Xin cho mọi người nhìn biết tội lỗi của mình mà thống hối ăn năn để sống tốt hơn trong tình Chúa yêu ta.
 
3. Chúa đã thương tha thứ cho người phụ nữ ngoại tình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cũng thương tha cho những kẻ không làm trọn bổn phận vợ chồng, và bổn phận làm cha mẹ trong gia đình và giúp họ hoán cải ăn năn.
 
4. “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn nhớ rằng  chỉ có một mình Thiên Chúa mới là Thẩm Phán, còn chúng ta là những người tội lỗi cần phải khiêm tốn xét mình mỗi ngày để nhìn thấy tội lỗi của mình mà thống hối ăn năn để được hưởng ơn cứu độ.
 
Kết nguyện: Lạy Chúa Kitô, Chúa là Đấng vô tội nhưng đã không ném đá người phụ nữ ngoại tình, nhưng lại tha thứ và dẫn dắt người phụ nữ vào cuộc sống mới. Xin Chúa tha thứ cho chúng con là những kẻ tội lỗi và giúp chúng con biết vượt qua tội lỗi mình để tiến đến với Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen