Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh Năm A | Giáo Phận Phú Cường

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn giữ vững đức tin để bước theo Chúa Kitô, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Xin cho chúng con luôn can đảm loan báo Tin mừng của Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con... 

Lời nguyện chung
Lời nguyện chung Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh Năm A
Giáo Phận Phú Cường

Anh chị em thân mến, trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy tin tưởng vào Thiên Chúa và tin tưởng vào Người. Trong niềm phó thác và cậy trông, chúng ta cùng cảm tạ và dâng lên Chúa lời nguyện xin.

1. Chúa Giêsu là con đường đưa nhân loại đến với Thiên Chúa Cha. Xin cho các vị mục tử trong Hội thánh luôn trung thành bước theo con đường Giêsu, hầu có thể dẫn đưa toàn thể nhân loại đến với Thiên Chúa Cha.

2. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta hãy tin tưởng vào Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin cho những ai đang thất bại hoặc vấp ngã trên đường đời biết hướng nhìn lên Chúa và phó thác trọn cuộc đời trong tay Chúa.

3. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em đừng xao xuyến”. Xin cho những anh chị em đang gặp đau khổ, cô đơn và bệnh tật, cảm nhận được sự an ủi từ chính Thiên Chúa, để họ can đảm bước theo Người trên con đường thập giá.

4. Qua bí tích Rửa tội, chúng ta được tham dự vào chức vụ Ngôn sứ của Chúa Kitô. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết nhiệt thành sống và loan báo Tin mừng cho những người chung quanh.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn giữ vững đức tin để bước theo Chúa Kitô, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Xin cho chúng con luôn can đảm loan báo Tin mừng của Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Tải về file word: Tại đây