Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa Nhật V Thường Niên A

Lời mở: Anh chị em thân mến, Mọi người Kitô hữu chúng ta đều được mời gọi làm chứng cho Chúa Kitô
LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN A


 
Lời mở: Anh chị em thân mến, Mọi người Kitô hữu chúng ta đều được mời gọi làm chứng cho Chúa Kitô. Để thi hành sứ mạng này, chúng ta hãy sốt sắng cầu nguyện :

1. “Chính anh em là ánh sáng cho thế gian.” Xin Chúa cho đời sống các vị chủ chăn là những người có bổn phận đặc biệt rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh, được thấm nhuần tinh thần từ bỏ, hy sinh theo gương Chúa.

2. “Ánh sáng của anh em cũng phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ.” . Xin Chúa lôi kéo các dân tộc còn xa lạ với Tin Mừng đến gần Chúa qua đời sống ngay lành của mỗi người chúng ta.

3. Ánh sáng của Đức Kitô luôn tỏa chiếu cuộc đời người Kitô hữu. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết hướng về chân-thiện-mỹ, và tìm kiếm ánh sáng của Đức Kitô trong những việc ngay chính, tốt lành và thánh thiện, đồng thời cũng là ánh sáng chiếu soi cho nghững người dân ngoại nhận biết Chúa.

4. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời". Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta biết xa tránh bóng tối và quyết tâm hướng theo việc lành phúc đức.

Kết nguyện: Lạy Chúa, chúng con ca tụng Chúa trong kế hoạch kỳ diệu là muốn con người cộng tác vào ơn cứu chuộc, xin thương chúc lành cho khát vọng chân thành mà chúng con vừa dâng lên Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.