Clock-Time

Lời Nguyện Chung Chúa Nhật V Thường Niên C

Anh chị em thân mến! Thiên Chúa Cha đã sai Ðức Giêsu Kitô đem Tin mừng cứu độ cho mọi dân tộc trên thế giới.
Lời mở: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa Cha đã sai Ðức Giêsu Kitô đem Tin mừng cứu độ cho mọi dân tộc trên thế giới. Tất cả chúng ta được mời gọi tiếp nối sứ mạng của Đức Kitô giữa thế giới hôm nay. Trong tâm tình tri ân cảm tạ, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.
 
1. “Thả lưới người là sứ vụ của Giáo Hội”. Xin cho tất cả thành phần dân Chúa biết nhiệt tâm chu toàn sứ mạng bằng đời sống bác ái yêu thương của mình.
 
2. Nhờ vâng lời Chúa, Thánh Phêrô đã lưới được mẻ lưới đầy cá. Xin cho tất cả các Kitô hữu luôn khiêm tốn, vâng lời các bậc bề trên để công cuộc xây dựng Nước Chúa ngày càng sinh hoa kết quả.
 
3. “Họ làm hiệu cho các đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh”. Xin cho tất cả các Kitô hữu biết sống cởi mở, sẻ chia niềm vui cũng như nỗi buồn với anh chị em xung quanh mình.
 
4. “Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người”. Chúng ta cầu xin cho tất cả Kitô hữu biết mau mắn đáp lại tiếng Chúa mời gọi, từ bỏ những đam mê vật chất để làm giàu cho gia tài trên nước Thiên đàng.
 
Kết nguyện: Lạy Thiên Chúa là Cha rất nhân từ, Chúa luôn dủ thương mọi tâm hồn khiêm tốn chân thành. Xin lắng nghe những ước nguyện của dân Chúa, và ban ơn nâng đỡ giúp chúng con luôn tích cực chu toàn sứ mạng loan báo Tin mừng cứu độ của Chúa cho muôn người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.