Clock-Time

Lời Nguyện Chung Chúa Nhật VI Thường Niên A

Anh chị em thân mến, trải qua mọi thời đại, lề luật Chúa luôn dạy chúng ta phải thực hành ý Chúa, là giúp cho mọi người
LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN A


 
Lời mở: Anh chị em thân mến, trải qua mọi thời đại, lề luật Chúa luôn dạy chúng ta phải thực hành ý Chúa, là giúp cho mọi người được ơn cứu rỗi, không trừ ai. Người ta không được sửa đổi lề luật của Chúa, mà trái lại, người ta phải tuân giữ cách vẹn toàn. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:
 
1. Ai giữ và dạy người ta giữ một trong những điều nhỏ mọn nhất sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh luôn trung thành với giáo huấn của Đức Kitô khi rao giảng Tin Mừng.
 
2. Ngày nay, nhiều người sống và giữ luật Chúa một cách hời hợt. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu luôn trung thành tuân giữ luật Chúa bằng tất cả con tim yêu mến, để tỏ lòng yêu mến Chúa, và để được vào Nước Trời hưởng phúc muôn đời.

3. Chúa phán: “Con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em trước đã”. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người luôn sống hoà thuận thương yêu nhau, giúp nhau dâng lễ đời mình lên trước tôn nhan Thiên Chúa tình thương.

4. Chúa sẽ ban khôn ngoan cho kẻ yêu mến Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu trong giáo xứ chúng ta chân thành yêu mến Chúa, để được khôn ngoan chu toàn bổn phận đối với Chúa và với mọi người.

Kết nguyện: Lạy Chúa, Chúa ban Con Chúa làm gương mẫu trong việc tuân giữ lề luật. Xin ban Thánh Thần Chúa thúc đẩy chúng con chu toàn hết mọi điều trong các giới răn Chúa dạy ở đời này, cho ngày sau đặng lên thiên đàng hưởng phước đời đời chẳng cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.