Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa nhật VI thường niên B

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu chữa lành người phong cùi để mặc khải Ngài là Đấng Cứu Độ, Đấng có quyền tha tội và chữa lành bệnh tật xác hồn. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu, xin Ngài chữa lành và thánh hóa tâm hồn chúng ta:
LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN B


Lời mở: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu chữa lành người phong cùi để mặc khải Ngài là Đấng Cứu Độ, Đấng có quyền tha tội và chữa lành bệnh tật xác hồn. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu, xin Ngài chữa lành và thánh hóa tâm hồn chúng ta:

1. Chúa phán: “Con hãy đi trình diện với tư tế”. Chúng ta cầu xin cho Hội Thánh, giang rộng tay đón nhận nhiều thành phần vào Hội Thánh, nuôi dưỡng và chăm sóc họ trong đoàn chiên Chúa, bằng việc ban các Bí tích và bằng việc sống Lời Chúa.

2. Con người ngày hôm nay bị nhiễm nhiều thứ bệnh cùi trong tâm hồn: Cùi vì tích ích kỷ hẹp hòi, cùi vì đam mê dục vọng danh lợi, cùi vì hận thù chia rẽ, cùi vì phân biệt chủng tộc màu gia. Chúng ta cầu xin Chúa cho các kitô hữu, khiêm tốn nhìn nhận thân phận tội lỗi của mình mà đến với Bí Tích Hòa Giải để được Chúa thứ tha tội lỗi và chữa lành những vết thương trong tâm hồn.

3. Chúa phán: “Ta muốn, con hãy khỏi bệnh”. Chúng ta cầu xin cho các Kitô-hữu, sau khi đã được Chúa cứu chuộc, biết tránh xa mọi cơn cám dỗ của ma quỷ, và tránh mọi sự lây nhiễm của bệnh tật hồn xác.

4. Sau khi chữa người bệnh phong cùi, Chúa bảo không được nói với ai, nhưng anh cùi vẫn loan truyền khắp nơi. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết loan truyền những ơn lành mà mình được đón nhận từ lòng thương xót của Thiên Chúa, đồng thời biết sống tâm tình tạ ơn Chúa cách cụ thể khi được Chúa ban muôn phúc lành.

Kết nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã cứu giúp nhân loại khổ đau trong Con Chúa là Đức Giêsu Kitô. Xin thương giải thoát chúng con khỏi tội và mọi thứ nô lệ trần gian, để chúng con có được tâm hồn tự do, mà hân hoan phụng thờ Chúa và yêu mến anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.