Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa nhật VII Thường Niên A

Anh chị em thân mến, giới luật yêu thương là giới luật đặc thù và tuyệt vời nhất của Kitô Giáo
LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN A
 

 
Lời mở: Anh chị em thân mến, giới luật yêu thương là giới luật đặc thù và tuyệt vời nhất của Kitô Giáo. Chúng ta hãy khẩn khoản nài xin Chúa giúp chúng ta biết qui hướng tình cảm của mình về Chúa, để có thể yêu thương, tiếp nhận mọi người không phân biệt thân thù. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin :

1. Chúa dạy: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, các Đức Giám Mục và Linh mục trong Hội thánh luôn sống thánh thiện, nhiệt thành để phục vụ Dân Chúa trong tình thương và niềm hy vọng.

2. Chúa phán: "Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi các con". Chúng ta cầu xin cho các Kitô-hữu đang sống trong gia đình nhân loại, thể hiện tình Chúa yêu thương, không kẻ thù, không bất công và không kỳ thị.

3. “Nếu các ngươi chỉ chào hỏi anh em... thì có làm gì hơn dân ngoại?”. Chúng ta cầu xin cho mọi người trên thế giới này biết tỏ dấu quảng đại thân tình với nhau, để những giao tiếp không phải chỉ là những xã giao bên ngoài mà là những tâm tình chân thành từ bên trong.

4. Chúa dạy: “Các con hãy yêu thương thù địch các con”. Chúng ta cầu xin cho mọi tín hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta nhờ ơn Chúa sẽ có thể chiến thắng sự ích kỷ trong tâm hồn và sẽ quảng đại hơn trong đời sống bác ái biết yêu thương thứ tha và sẵng sàng giúp đỡ cho các nhu cần thiết của tha nhân như Chúa dạy.

Kết nguyện: Lạy Chúa, xin dùng Thánh Thần mà làm cho tâm hồn chúng con có được những cảm nghĩ và hành động yêu thương như Con Chúa, để những nghĩa cử yêu thương của chúng con góp phần làm cho gia đình và thế giới trở nên tươi vui hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.