Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa nhật X thường niên B

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đến giải phóng nhân loại khỏi quyền thống trị của ma quỷ và khai mở Nước Thiên Chúa. Nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

 
LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN B

Lời mở: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đến giải phóng nhân loại khỏi quyền thống trị của ma quỷ và khai mở Nước Thiên Chúa. Nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. Khi Chúa Giêsu trở lại Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Chúng ta hãy cầu nguyện để Giáo Hội chiếu tỏa ánh sáng của Chúa Giêsu bằng lời rao giảng và chứng tá đời sống, ngõ hầu muôn dân được hưởng ơn cứu độ.

2. “Chính Chúa sẽ giải thoát Israel cho khỏi mọi điều gian ác”. Chúng ta cầu xin Chúa cho những người lãnh đạo đất nước đươc ơn soi sáng để tranh đấu bảo vệ công lý và sự sống biết cậy trông nơi Chúa để vượt thắng thử thách, hầu làm cho đất nước ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.

3. Từ xưa đến nay, lúc nào cũng có nhiều người quảng đại luôn sẵn sàng hy sinh mọi sự kể cả tính mạng của mình và dùng tình thương để xoa dịu đau khổ của những người bất hạnh, trong các trại phong các bệnh viện tâm thần các nhà nuôi người già, cũng như nơi các nhà nuôi trẻ mồ côi các trẻ em đường phố. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa nâng đỡ những con người nhiệt thành ấy.

4. “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”. Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết vượt qua bản tính con người yếu đuối khi gặp những khó khăn trong cuộc sống thường ngày, để can đảm thi hành ý muốn của Chúa, hầu trở nên những người em cùng huyết nhục với Đức Giêsu-Kitô.

Kết nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nâng chúng con lên làm môn đệ, làm bạn, làm anh em của Chúa, còn Chúa lại hạ mình xuống phục vụ chúng con như người tôi tớ, và chết thay cho chúng con trên thập giá. Xin cho chúng con hiểu được tấm lòng của Chúa và sống yêu thương mọi người như anh chị em. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.