Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa nhật XI thường niên B

Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha toàn năng muốn cho mọi người nhận biết chân lý và được cứu độ. Vì thế Ngài đã sai chính Con một của Ngài xuống trần để mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho chúng ta. Với tâm tình tri ân và cảm tạ, chúng ta cùng đặt niềm tin tưởng vào Chúa và dâng lời nguyện xin:
 
LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN B


Lời mở: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha toàn năng muốn cho mọi người nhận biết chân lý và được cứu độ. Vì thế Ngài đã sai chính Con một của Ngài xuống trần để mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho chúng ta. Với tâm tình tri ân và cảm tạ, chúng ta cùng đặt niềm tin tưởng vào Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. Hạt giống Lời Chúa cứ âm thầm phát triển, bất chấp mọi thế lực cản phá. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội thánh luôn cộng tác đắc lực vào công việc gieo rắc Lời Chúa, và tín thác vào sự tác động quyền năng của Ngài, để hạt giống Lời Chúa sinh nhiều bông hạt, trái tốt.

2. Trên thế giới ngày nay vẫn còn biết bao người chịu thiệt thòi do kỳ thị giai cấp, chủng tộc, bệnh tật, do áp bức bất công. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu đừng dửng dưng đứng nhìn, nhưng cần vươn rộng đôi tay để có thể đón nhận và trao ban, để có thể an ủi và nâng đỡ những tâm hồn đang cần đến chúng ta.

3. “Vì nhờ đức tin, chớ không phải vì đã thấy mà chúng ta tiến bước”. Chúng ta cầu xin cho các Kitô hữu đang sống giữa số đông những người không cùng niềm tin hoặc thù nghịch biết tin tưởng cậy trông Chúa, để trung thành sống và làm chứng cho Đức Tin.

4. Nước Thiên Chúa không thể xây dựng trong một ngày, nhưng trường kỳ từ ngày này sang ngày khác. Chúng ta cầu xin cho các tín hữu biết góp phần vào sự tăng trưởng của Nước Thiên Chúa bằng việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa mỗi ngày, năng cầu nguyện và thực hành bác ái phục vụ tha nhân, nhất là phục vụ Chúa đang hiện thân trong những người đau khổ bệnh tật và bị bỏ rơi...

Kết nguyện: Lạy Thiên Chúa là Cha rất nhân hậu từ bi, Cha muốn chúng con cộng tác vào công trình cứu độ của Cha. Xin cho chúng con luôn kiên tâm với sứ mạng Cha bằng cách gắn bó cuộc đời với Đức Giêsu con Cha. Xin cho chúng con luôn biết kiên trì làm những công việc nhỏ bé với một tình yêu đủ lớn và chân thành, nhờ đó có sức biến đổi chính chúng con và anh chị em đồng loại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. Amen.