Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa Nhật XI Thường Niên năm C

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu là hiện thân của "Thiên Chúa hay thương xót và tha thứ". Ngài được sai đến trần gian để kêu gọi lòng sám hối,
LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM C

 
Lời mở: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu là hiện thân của "Thiên Chúa hay thương xót và tha thứ". Ngài được sai đến trần gian để kêu gọi lòng sám hối, và để ban ơn tha tội cho các hối nhân. Chúng ta hãy luôn đặt niềm tin cậy vào lòng thương xót Chúa, và hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

 
1. "Có người Biệt phái mời Chúa Giêsu dùng bữa với mình". Chúng ta cầu xin cho Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám Mục, các Linh Mục, luôn mời Chúa ngự vào trong tâm hồn mình, để nhờ đó, họ hoạt động và điều hành Giáo Hội trong tâm tư và lòng xót thương, tha thứ của Thiên Chúa
 
2. Đức Giêsu không dừng lại ở tội lỗi nhưng quan tâm hơn đến lòng sám hối và tình yêu của con người. Chúng ta cùng cầu xin cho các nhà cầm quyền biết khoan dung tha thứ, để giúp những người phạm pháp có cơ may thật lòng ăn năn sám hối.
 
3. Những đồng bàn tự hỏi: "Ông này là ai mà lại có quyền tha tội". Chúng ta cầu xin cho các Kitô-hữu, trọn lòng tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật, có quyền tha tội, mà hết lòng kính mến Chúa, siêng năng đến với Bí tích Hòa giải và tránh xa tội lỗi.
 
​4.Chúa phán: “Lòng tin của con đã cứu con. Con hãy đi bình an”. Chúng ta cầu xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, thật lòng tin tưởng vào Lời Chúa dạy, để giúp nhau sống đạo Chúa, mà đạt tới sự bình an trong Chúa.
 
Kết nguyện: Lạy Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và hay tha thứ. Xin cho chúng con dám quyết tâm chừa tránh mọi tội lỗi, và luôn sống theo thánh ý Chúa, để chúng con đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa trên thiên đàng đời đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Maria Diễm Hương