Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa nhật XII thường niên A - Lễ Thánh tâm Chúa

Anh chị em thân mến, khi Đức Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, từ trái tim bị đâm thâu của Người, máu cùng nước từ cạnh sườn chảy ra khơi nguồn ơn Bí tích cho chúng ta. 
LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN A

LỄ THÁNH TÂM CHÚA KITÔ

 

Lời mở: Anh chị em thân mến, khi Đức Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, từ trái tim bị đâm thâu của Người, máu cùng nước từ cạnh sườn chảy ra khơi nguồn ơn Bí tích cho chúng ta. Chúng ta cùng cảm tạ Người và thiết tha dâng lời nguyện xin:

1. Đức Giêsu đã dùng tất cả đời sống và cái chết, để tỏ bày cho mọi người biết tình yêu sâu thẳm của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Giám mục, Linh mục trong Hội Thánh luôn là những vị mục tử đầy lòng nhân ái, yêu thương, và quảng đại hy sinh mạng sống vì đoàn chiên của Chúa.

2. Trên thế giới ngày nay, tình yêu vẫn chưa thật sự ngự trị giữa cộng đồng nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho hết thảy mọi người đang sống trên trái đất này, biết yêu thương và tôn trọng lẫn nhau.

3. Trên thập giá, Chúa Giêsu van nài: "Xin Cha tha tội cho chúng". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu biết đáp lại tình yêu Chúa, quyết tâm không phạm tội, và sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm của anh chị em mình.

4. Thánh Tâm Chúa Giêsu là nguồn tình yêu vô bờ bến. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta ơn cảm nghiệm sâu xa tình yêu nhưng không của Chúa Giêsu và cũng biết quảng đại chia sẻ lòng thương xót và tình yêu của Người cho tha nhân.

Kết nguyện: Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, suối nguồn Lòng Thương Xót, xin hãy đoái nhìn và tăng thêm lòng thương xót nơi chúng con, để chúng con khỏi ngã lòng thất vọng trong những lúc khó khăn, nhưng luôn biết tin tưởng vào Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.