Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa nhật XII thường niên B

Anh chị em thân mến, ở giữa cuộc sống trần gian hôm nay, chúng ta phải đương đầu với các sự dữ: gồm các tại nạn thiên tai và những cám dỗ của tội lỗi. Sức con người có hạn, chỉ có quyền năng Thiên Chúa mới có thể giải thoát chúng ta khỏi mọi sự dữ. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:
 
LỜI NGUYỆN CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN B

Lời mở: Anh chị em thân mến, ở giữa cuộc sống trần gian hôm nay, chúng ta phải đương đầu với các sự dữ: gồm các tại nạn thiên tai và những cám dỗ của tội lỗi. Sức con người có hạn, chỉ có quyền năng Thiên Chúa mới có thể giải thoát chúng ta khỏi mọi sự dữ. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Hội Thánh như con thuyền vượt biển thế gian, luôn gặp sóng to gió lớn là sức chống phá của ma quỷ và tay sai của chúng. Chúng ta cầu xin cho mọi thành phần Hội Thánh luôn tin tưởng vào quyền năng vô cùng của Chúa.

2. Loài người hiện đang cậy dựa vào khoa học kỹ thuật và tài năng sức lực của mình hơn là tin cậy. Chúng ta cầu xin cho những người chưa biết Chúa nhận ra quyền năng của Chúa qua trật tự lạ lùng trong vũ trụ và qua hồng ân sự sống, để hết lòng tin vào Người.

 3. “Hãy im đi, hãy lặng đi". Chúng ta cầu xin cho các gia đình công giáo chạy đến lòng thương xót Chúa, để Người giải hòa mọi bất ổn, bất đồng trong gia đình, hầu an vui sống dưới sự che chở của Người.

4. Các ông nói với nhau: “Vậy Người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”. Chúng ta cầu xin cho mọi người trong họ đạo chúng ta, nhận biết Đức Giêsu là Thiên Chúa, tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất, và tuân giữ các giới răn Người.

Kết nguyện: Lạy Chúa là sức mạnh vững vàng của chúng con. Xin cho chúng con khi đã đặt trọn niềm cậy trông nơi Chúa, thì được vững tin, được bình an, được hân hoan ở đời này, và đời sau được hưởng ơn phần rỗi trong Nước Thiên đàng đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen