Clock-Time

Lời Nguyện Chung Chúa Nhật XII Thường Niên C

Anh chị em thân mến, khi chấp nhận đau khổ và cái chết để cứu độ chúng ta, Đức Kitô vừa bày tỏ tột đỉnh tình yêu Thiên Chúa
LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN C

lời nguyện chung chúa nhật xii thường niên c

Lời mở: Anh chị em thân mến, khi chấp nhận đau khổ và cái chết để cứu độ chúng ta, Đức Kitô vừa bày tỏ tột đỉnh tình yêu Thiên Chúa, vừa mời gọi chúng ta đi theo đường Thập giá để đạt tới Nước Trời. Chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:
 
1. "Họ sẽ ngước mắt nhìn Ta, Đấng họ đã đâm thâu". Chúng ta cùng cầu xin tình yêu Thập Giá Đức Kitô nên sức mạnh cho các vị mục tử, để các Ngài hiến trọn đời mình phụng thờ Chúa và chăm lo cho phần rỗi các linh hồn.
 
2. Nhiều người hiện nay ham chuộng của cải, danh vọng thú vui hơn ơn cứu rỗi của Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho thế giới hôm nay đừng quá tin cậy vào các giá trị vật chất, nhưng biết nhìn thấy ánh sáng chân thật vĩnh cửu của Nước Trời mà Chúa Kitô đã đến để mở lối cho con người.
 
3. Hôm nay là ngày tôn vinh các người cha. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bậc làm cha trong mọi gia đình nhân ngày hiền phụ hôm nay được Chúa chúc lành và ban nhiều sức khỏe để các vị ấy có thể chu toàn bổn phận là những người gia trưởng vừa nêu gương sáng đức tin và vừa can đảm nhận lãnh trách nhiệm làm việc đem lại hạnh phúc cho gia đình mình.
 
4. "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?". Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta biết tuyên xưng đức tin bằng một đời cầu nguyện nhiệt thành, sống vui tươi và vững lòng cậy trông vào Chúa trong mọi hoàn cảnh.
 
Kết nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng Thập giá để cứu độ chúng con, xin cho chúng con biết theo gương Chúa, khiêm nhường để vâng phục thánh ý Chúa Cha và phục vụ tha nhân, nhờ đó đạt tới hạnh phúc đời đời Chúa hứa ban. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.  

Maria Diễm Hương