Clock-Time

Lời Nguyện Chung Chúa Nhật XIII Thường Niên C

Anh chị em thân mến! Thiên Chúa mời gọi chúng ta trung thành bước theo Chúa Giêsu, làm chứng cho Người. Xác tín vào ơn cứu độ của Thiên Chúa
LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN C

LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN C
 
Lời mở: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa mời gọi chúng ta trung thành bước theo Chúa Giêsu, làm chứng cho Người. Xác tín vào ơn cứu độ của Thiên Chúa, cộng đoàn chúng ta tha thiết dâng lời cầu xin

1. Hội thánh có sứ mạng đại diện Chúa Giêsu kêu gọi mọi người dấn thân theo Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh nhiệt thành chu toàn sứ mạng, bằng lời rao giảng và bằng mọi phương thế hữu hiệu Chúa ban.
 
2. Khuynh hướng thích dùng bạo lực để giải quyết tranh chấp gây ra biết bao thảm họa cho con người. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho đức bác ái của Chúa Kitô tác động đến mọi sinh hoạt trần thế, để mọi người biết yêu thương và tôn trọng nhau.
 
3. Chúa Giêsu nói với một người kia: "Con hãy theo Thầy". Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai được Chúa kêu gọi, dám dấn thân theo Chúa, dám hy sinh chịu khó, dám từ bỏ ý riêng, mà quyết lòng vâng theo ý Chúa trên hết mọi sự.
 
4. "Anh em hãy sống theo thần trí, và đừng tìm thoả mãn theo đam mê xác thịt". Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết để Lời Chúa hướng dẫn lý trí và tình cảm của mình, hầu vượt thắng các cám dỗ mà sống đời đạo đức.
 
Kết nguyện: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân ái, xin lắng nghe những ước nguyện chân thành của dân Chúa, và ban ơn giúp sức để chúng con luôn can đảm vượt qua những trở ngại, cản bước trên con đường theo Chúa Kitô. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Maria Diễm Hương