Clock-Time

Lời Nguyện Chung Chúa Nhật XIV Thường Niên C

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu mời gọi mọi Kitô hữu cộng tác vào công cuộc cứu chuộc của Người. Với ước mong trở nên những sứ giả Tin mừng cứu độ...
LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN C

 
 
Lời mở: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu mời gọi mọi Kitô hữu cộng tác vào công cuộc cứu chuộc của Người. Với ước mong trở nên những sứ giả Tin mừng cứu độ, chúng ta cùng tha thiết dâng lời cầu xin:
 
1. Hội thánh là dấu chỉ ơn cứu độ Chúa giữa thế gian. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban nhiều thợ gặt lành nghề cho Hội Thánh để đem tin mừng đến cho mọi loài thọ tạo. 
 
2. Tin tưởng phó thác vào Chúa là điều kiện cho mọi hoạt động được kết quả, nhất là hoạt động tông đồ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các kitô hữu luôn đặt hết niềm tin cậy vào Chúa để trong mọi việc đều được Ngài hướng dẫn bảo ban.
 
3. "Anh em hãy xin chủ ruộng sai thợ gặt ra gặt lúa về". Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Cha thương đến các dân tộc còn đang thiếu các chủ chăn hoặc thiếu những người lãnh đạo nhiệt tâm và liêm chính, để giúp họ sớm thoát khỏi cảnh bơ vơ như đàn chiêm không người chăn dắt.
 
4. “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho ngày càng có nhiều người đáp lại lời mời gọi của Chúa sống đời thánh hiến ; đồng thời, xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết góp phần bằng lời cầu nguyện và gương sáng thiết thực trong đời sống thường ngày để có nhiều người quảng đại đáp lại lời kêu mời của Chúa Giêsu.
 
Kết nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến giải thoát chúng con khỏi tội và ban bình an cho chúng con. Xin cho chúng con biết theo gương Chúa, luôn sống yêu thương, phục vụ để mang hạnh phúc và niềm vui đến cho mọi người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen