Clock-Time

Lời Nguyện Chung Chúa Nhật XIX Thường Niên C

Hãy là người quản lý trung tín và khôn ngoan. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô và các Vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn là những đầy tớ trung tín và khôn ngoan,...
LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN C


 
 
Lời mở: Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên vũ trụ vạn vật và đặt chúng ta làm người quản lý, để chúng ta bảo tồn và tiếp nối sự sáng tạo và hoàn thiện của Người. Trong tâm tình yêu mến và biết ơn Chúa, chúng ta dâng lời cầu xin:

 
1. Hãy là người quản lý trung tín và khôn ngoan. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô và các Vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn là những đầy tớ trung tín và khôn ngoan, biết tìm mọi phương thế giúp các tín hữu vun đắp đời sống đức tin, tích lũy kho tàng trên trời như Chúa đã dạy.
 
2. Chúa phán: “Hãy sắm sẵn cho mình kho tàng ở trên trời”. Chúng ta cầu xin cho mọi Kitô-hữu tích cực sống đạo, và thực hành nhiều việc lành thánh và sắm sẵn cho mình một kho tàng chắc chắn trên Nước Trời.
 
3. Chúa đến với ta vào lúc bất ngờ và vào giờ không biết. Chúng ta cầu xin cho những người đang đau khổ hoặc thất vọng biết luôn tỉnh thức chờ đợi chúa đến cứu giúp.
 
4. Hãy tỉnh thức và sẵn sàng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn nhớ rằng chúng ta là người quản lý của Chúa, để dù ở đâu, dù làm gì, chúng ta cũng phục vụ Chúa, làm cho Chúa và làm vinh danh Chúa, và luôn sẵn sàng, tỉnh thức sống dưới ánh mắt của Chúa.
 
Kết nguyện: Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, xin cho chúng con lòng yêu thích và quyết tâm thực hiện điều Chúa khuyên dạy, để chúng con có được kho tàng vĩnh cửu cho đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
 
Maria Diễm Hương