Clock-Time

Lời Nguyện Chung Chúa Nhật XV Thường Niên C

Anh chị em thân mến, "Thiên Chúa là tình yêu" và đạo Chúa Kitô là đạo tình thương, chỉ dùng tình thương mà cảm hóa và chinh phục con người...
LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN C

 

Lời mở: Anh chị em thân mến, "Thiên Chúa là tình yêu" và đạo Chúa Kitô là đạo tình thương, chỉ dùng tình thương mà cảm hóa và chinh phục con người. Với quyết tâm sống trọn vẹn đức bác ái yêu thương Chúa đã dạy, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

1. "Lời ở nơi miệng các ngươi". Chúng ta cùng cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh luôn đặt Lời Chúa và đức ái làm tiêu chuẩn cho mọi hành động, để quảng đại giúp đỡ, yêu thương anh chị em giáo dân qua chứng từ đời sống mình.

2. Trên thế giới ngày nay hận thù và bạo lực gây ra tang tóc và đau khổ cho nhiều dân tộc. Chúng ta cùng cầu xin cho đức bác ái của Chúa Kitô tác động đến mọi suy nghĩ lời nói và nhất là biến đổi con người hướng về điều thiện.

3. “Ông hãy đi và cũng làm như vậy.” Chúng ta cùng cầu xin cho mỗi người biết thực thi Lời Chúa dạy, tích cực tham gia các hoạt động bác ái của giáo xứ, luôn nhạy bén và sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ những người xung quanh.

4. Sống bác ái là chu toàn cả Lề Luật của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết quyết tâm thực hiện luật bác của Chúa để tha nhân nhờ đó nhận ra Thiên Chúa là Tình Yêu.

Kết nguyện: Lạy Chúa, đức tin đòi buộc chúng con sống trọn vẹn đức ái. Nguyện xin Chúa thương nhận lời và ban ơn trợ giúp, để chúng con thể hiện được niềm tin của mình, qua việc làm chứng cho tình yêu Chúa trong thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen
 
Maria Diễm Hương