Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa nhật XVI thường niên A

 Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha nhân ái và từ bi. Người đã sai Con Một yêu dấu là Đức Kitô đến trong thế gian để nhờ Con của Người mà thế gian được cứu. Hiệp dâng lời tạ ơn, chúng ta hãy sốt sắng bày tỏ ước nguyện của Hội Thánh
LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN A
 

Lời mở: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha nhân ái và từ bi. Người đã sai Con Một yêu dấu là Đức Kitô đến trong thế gian để nhờ Con của Người mà thế gian được cứu. Hiệp dâng lời tạ ơn, chúng ta hãy sốt sắng bày tỏ ước nguyện của Hội Thánh, cho thế giới và con người thời đại:

1. “Nước Trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình’’. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa ngày càng nhiều người luôn biết dấn thân, không ngần ngại ,để rao truyền danh Chúa đến cho mọi người.

2. Trong mỗi người luôn có khuynh hướng tốt xấu như thánh Phaolô cảm nhận. Chúng ta cùng cầu xin cho các tín hữu Chúa biết chế ngự các tính hư thói xấu của mình, để xứng đáng làm người và nên con Chúa

3. “Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó từng bó lại mà đốt đi’’. Chúng ta cùng cầu xin cho những người đang âm mưu chống phá Giáo Hội, gây chia rẽ Cộng Đoàn, làm mất tình anh em, để họ sớm nhận ra chỉ có một Chúa và một Đức tin duy nhất.

4. “Ai có tai để nghe thì hãy nghe’’. Chúng ta cùng cầu xin cho nhiều tâm hồn luôn biết cởi mở và đón nhận những dấu chỉ yêu thương cứu độ Chúa ban, để họ luôn biết chiêm niệm những lời Chúa dạy.

Kết nguyện: Lạy Chúa, Chúa luôn khoan hồng đối với chúng con là kẻ tội lỗi, và hằng gìn giữ tăng cường Hội Thánh Chúa. Xin cho chúng con biết thay đổi lối sống và tin tưởng vào quyền năng vô biên của Chúa, để tất cả chúng con cùng được hưởng vinh phúc với Chúa trên quê trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.